59-700 Boleslawiec

ul. Jana Pawła II 50 d

Tel: (075) 612 13 01

 

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1 w Bolesławcu

godło

Organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny

 

Organ sprawujący nadzór

pedagogiczny

 

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

 

pl. Powstańców Warszawy 1

50-951 Wrocław

tel. 071 340 63 48

fax 071 340 61 08

poczta@kuratorium.wroclaw.pl

 

Delegatura Kuratorium w Jeleniej Górze

 

ul. Piłsudskiego 12

58-500 Jelenia Góra

tel. O75 642 48 10

fax 075 642 48 11

jeleniagora@kuratorium.wroclaw.pl

 

Organ prowadzący

Gmina Miejska Bolesławiec

Urząd Miasta Bolesławiec

Wydział Społeczny

pl.  Marszałka Piłsudskiego 1

59-700 Bolesławiec

tel. 075 645 65 50

fax 075 645 65 59