59-700 Boleslawiec

ul. Jana Pawła II 50 d

Tel: (075) 612 13 01

 

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1 w Bolesławcu

godło

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 6 - letnich

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W GRUPIE DZIECI 6 - LETNICH

Godziny

 

Przebieg

6.30

8.30

11.00

13.30

15.30

Schodzenie się dzieci w sali lub w ogrodzie. Zabawy i czynności dowolnie podejmowane przez dzieci. Włączanie się nauczyciela do zabaw i zajęć indywidualnych i w małych grupkach. Spełnianie przez dzieci obowiązków, czynności porządkowych.  Zabawy i ćwiczenia poranne. Przygotowanie do posiłku.

 I Śniadanie.

Kontynuacja zabaw i zajęć, czynności podjętych przez dzieci oraz proponowanych przez nauczyciela w ranku. Inicjowanie przez nauczyciela zabaw i czynności o różnorodnej formie aktywności dzieci (zabawy i gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę ciała) w sali, ogrodzie indywidualnie i zespołowo w oparciu o podstawę programową.

Przygotowanie do posiłku.

II Śniadanie.

Zabawy i zajęcia proponowane przez nauczyciela lub dzieci. Zajęcia                            o charakterze dydaktycznym rozwijające uzdolnienia dzieci  typu: gry, układanki, zadania z wykorzystaniem kart pracy. Wyjście do ogrodu – organizowanie gier i zabaw ruchowych, zajęć sportowych, obserwacji przyrodniczych. Przygotowanie do posiłku.

Obiad.

Zabawy integracyjne, tematyczne i ruchowe podejmowane przez dzieci                        i inspirowane przez nauczyciela w sali lub w ogrodzie przedszkolnym. Rozmowy indywidualne i w małych grupach podsumowujące przebieg dnia. Kontakty indywidualne z rodzicami podczas rozchodzenia się dzieci do domu.

Przekazanie dzieci nauczycielce z grupy III.