Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1 w Bolesławcu

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 361657
 • Do końca roku: 24 dni
 • Do wakacji: 198 dni

,,Jutro idę do szkoły- program edukacji przedszkolnej"

Miło nam powiadomić, że nasze przedszkole zostało zakwalifikowane do udziau w nowym projekcie InBIT


Zgorzelec wraz z „FadoS”- Sławomir Anioł

 

„Jutro idę do szkoły - program edukacji przedszkolnej”.

 

 

ZAPRASZAMY


do zapoznania się z ofertą projektu.

 

O projekcie

Projekt „Jutro idę do szkoły- program edukacji przedszkolnej” realizowany od dnia  01.07.2012 r. do dnia 30.11.2014 r. przez Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych „InBIT” Sp. z o.o.  w Partnerstwie z Firmą Sławomir Anioł FadoS, w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Cel główny: 
Poprawa jakości kształcenia dzieci w przedszkolu/oddziale przedszkolnym poprzez modernizację treści i metod kształcenia poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu edukacji przedszkolnej ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju umiejętności matematyczno-przyrodniczych w edukacji przedszkolnej

Cele szczegółowe:

1. Uatrakcyjnienie form i metod pracy z dziećmi w edukacji przedszkolnej poprzez realizację innowacyjnego programu wych.przedszkolnego w 20 placówkach z wykorzystaniem narzędzi informatycznych w okresie do listopada 2014.
2. Podniesienie jakości pracy przedszkola/oddziału przedszkolnego poprzez realizację innowacyjnego programu, treści i metod kształcenia oraz materiałów dydaktycznych do wychowania przedszkolnego do listopada 2014.


  Grupa docelowa:

  1.   20 przedszkoli / oddziałów przedszkolnych- „O” w szkołach podstawowych z terenu Dolnego Śląska
  2.   
  a)   40 nauczycieli z przedszkoli/oddziałów „O” w szkołach, którzy wyrażą gotowość wdrożenia innowacyjnego programu wychowania przedszkolnego;
  b)   40 oddziałów x średnio 15 dzieci.


  Termin realizacji: od 01 lipca 2012 do 30 listopada 2014 r.

   

  Zapraszamy na stronę projektu.

  jutroidedoszkoly.inbit.pl