Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1 w Bolesławcu

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 361632
 • Do końca roku: 24 dni
 • Do wakacji: 198 dni

"Chodzę do Kina"- projekt edukacji filmowej

Projekt Edukacji Filmowej.

      Podstawą projektu jest przekonanie, że film może stanowić ważne i atrakcyjne narzędzie w pracy wychowawczej każdego nauczyciela bardzo pomocne w rozmowach na temat wartości, modeli postępowania, czy światopoglądu. Na przykładzie prezentowanych przez filmowych bohaterów postaw i wyborów, które podejmują, dużo łatwiej budować z dziećmi dialogi i relacje i angażować je do świadomej dyskusji.

Wykorzystano materiały z „Nowe Horyzonty Edukacji”

 

Założenia ogólne:

Koncepcja projektu:

 1. Adresaci - dzieci przedszkolne w wieku 5, 6-lat - uczestniczą dzieci z gr. IV i gr. V
   
 2. Podstawa prawna:

  - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14. lutego 2017r. (Dz. U. z 2017r poz. 356)   w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej w tym dla uczniów z niepełnosprawnoscią intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym , kształcenia ogólnego dla szkoły branżowej I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przyspasabiającej do pracy , kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.
  Ustawa  "Prawo Oświatowe" z dnia 14. grudnia 2016r (Dz. U. z 2017r poz. 59)
   
 3. Cele projektu:
 1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych dzieciom w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 2. budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
 3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
 4. rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
 5. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 6. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.
   
 1. Przewidywane uzyskane umiejętności dzieci:

Dziecko:

 1. przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;
 2. w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki swoich zachowań;
 3. wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić;
 4. wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, przedstawieniu, w teatrze, w kinie;
 5. zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich;
 6. zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym;
 7. mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji lub komunikuje się w inny zrozumiały sposób;
 8. uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach;
 9. w zrozumiały sposób mówi lub w inny sposób komunikuje o swoich potrzebach i decyzjach.
 1. Czas realizacji – rok szkolny 2018/2019 
   
 2. Przewidywana ilość godzin realizacji - 4 godz. w miesiącu
   
 3. Formy pracy:
 • indywidualna /zadań samodzielnie projektowanych/
 • zespołowa
 • zbiorowa  (zajęcia z całą grupą)
   
 1. Metody pracy:
 • problemowe (odkrywanie)
 • aktywizujące (przeżywanie)
 • praktyczne (działanie)
 • podające (przyswajanie)


O projekcie NHEF

       Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej to odbywające się przez cały rok szkolny projekcje kinowe dla uczniów, realizowane w ramach cykli tematycznych, dostosowanych do wszystkich etapów edukacyjnych. Każdy pokaz poprzedza prelekcja multimedialna wprowadzająca uczestników w tematy podejmowane w danym filmie. Cały program NHEF jest zgodny z podstawą programową i rekomendowany przez MEN.

 

Chodzę do kina 2018/19,  Bolesławiec - Przedszkole

       Kino to wyjątkowe miejsce – tu możemy jednocześnie oddać się rozrywce i refleksji. Warto zabierać do kina już najmłodsze dzieci, pamiętając tylko o doborze właściwego repertuaru – odpowiedniego do wieku i możliwości rozwojowych wychowanków.

    „Chodzę do kina” to cykl starannie wyselekcjonowanych filmów, kierowanych do widza w wieku przedszkolnym. Tematyka zaproponowanych utworów dotyczy zagadnień bliskich dziecku, spraw, które go dotyczą i są dla niego ważne. Skorelowanie treści przedstawionych w zaproponowanych filmach z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego, daje możliwość wykorzystania wizyty w kinie jako formy zajęć dydaktycznych. To idealny punkt wyjścia do rozmów z dziećmi i stworzenia sytuacji wychowawczej. Seans w kinie to również pokazanie dziecku świata dotąd mu obcego, zapoznanie go z filmem od strony technicznej, wprowadzenie nowych pojęć, zagadnień dotyczących powstawania filmów i ich gatunków. Wizyta w kinie to czas spędzony w wartościowy, inspirujący sposób. Warto skorzystać z takiej formy zajęć.

      Dzięki cyklowi „Chodzę do kina” dziecko:

 • kształtuje wrażliwość, w tym wrażliwość estetyczną w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka
 • wzmacnia poczucie własnej wartości, indywidualności i oryginalności oraz potrzebę tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie
 • rozumie emocje własne i innych ludzi
 • uczy się dbania o zdrowie psychiczne

 

Sposoby realizacj projektu:
Projekty i warsztaty o tematyce poruszanej na spotkaniach filmowych.

 

Przykładowe filmy – tematyka, terminy


Film pt: ”Kacper i Emma – najlepsi przyjaciele”

Karsten og Petra blir bestevenner
reż. A. L. Naess / Norwegia 2013 / 74’
Projekcja i warsztaty - 20.11.2018r. godz. 9.30 Kino Forum

Opis filmu

 • Zmiana miejsca zamieszkania i związane z tym przeniesienie do nowego przedszkola to dla małego dziecka trudna sytuacja. Film opowiada o lęku przed tym, co nowe, o strachu, nad którym trudno zapanować, i o wielkiej sile prawdziwej przyjaźni.
 • Kacper z obawą czeka na pierwszy dzień w przedszkolu. Dopiero przeprowadził się do nowego domu i jeszcze nikogo tu nie zna. Osobą, którą spotyka na samym początku, jest rezolutna Emma. Dziewczynka pomaga Kacprowi odnaleźć się w nowej sytuacji, a ich spotkanie staje się początkiem prawdziwej przyjaźni. Dzieci spędzają ze sobą każdą wolną chwilę, przeżywają razem wiele przygód, dzielą się radościami i smutkami. Pewnego dnia podczas wycieczki do remizy strażackiej ginie ulubiony pluszak Emmy – Pani Królik. Czy wspólnie z Kacprem uda im się odnaleźć zgubę? Ciepły, bliski dzieciom film ukazuje rzeczywiste radości i troski kilkulatków oraz siłę przyjaźni i jej rolę w życiu człowieka. 

Wątki z prelekcji

 • Nowe sytuacje
 • Porozmawiamy o tym, jakie sytuacje są dla nas nowe. Zapytamy o nasze uczucia wtedy, kiedy stajemy się uczestnikami nieznanego nam wcześniej doświadczenia. Spróbujemy wymyślić receptę na to, jak nie dać się strachowi i sprostać wyzwaniom.

Pojęcia kluczowe

 • nowe sytuacje
 • strach
 • przełamywanie lęków
 • pomoc

Film pt: Zimowe przygody Jill i Joy

Onnelin ja Annelin talvi
reż. S. Cantell / Finlandia 2015 / 81’
Projekcja i warsztaty - 04.12.2018r. godz. 9.30 Kino Forum

Opis filmu

Jill i Joy mieszkają w domu, który został zaprojektowany specjalnie dla nich. Pewnego zimowego wieczoru w ich życiu pojawia się rodzina inna niż wszystkie, jakie dotąd dziewczynki znały.

To rodzina Maluśkich, która zatrzymała się pod ich domem, przejeżdżając w samochodzie wielkości małego pudełeczka. Goście poszukują schronienia, a dziewczynki chętnie widzą ich w swoim domu. Ale nie wszyscy ludzie myślą podobnie, nie wszyscy mają dobre intencje i wkrótce okazuje się, że rodzina Maluśkich jest w niebezpieczeństwie. Co im grozi? Czy Jill i Joy pomogą im wyjść cało z opresji?

Wątki z prelekcji

 • Dlaczego warto pomagać?
 • Po co pomagamy innym, dlaczego jest to tak ważne?

Pojęcia kluczowe

 • bezinteresowna pomoc
 • współdziałanie
 • świat widziany z różnych perspektyw

Film pt:  Kacper i Emma – zimowe wakacje

Karsten og Petra på vinterferie
reż. A. L. Naess / Norwegia 2014 / 73’
Prezentacja filmu i warsztaty - 09.01.2019r. - godz. 9.30 Kino Forum

Opis filmu

Opowieść o strachu przed utratą przyjaźni i historia zazdrości o przyjaciela umieszczona w pięknej zimowej scenerii.

Trwają ferie zimowe. Kacper i Emma spędzają je w domku w górach, a razem z nimi Leo i Pani Królik. Czeka tu na nich mnóstwo przygód i niespodzianek. Przerwa zimowa to przecież wspaniały czas na naukę jazdy na nartach i zabawy na śniegu. Pewnego dnia dzieci poznają chłopca imieniem Peter i  od tej pory wszystko się zmienia. Pomiędzy nim a Emmą od razu nawiązuje się nić sympatii, dziewczynce imponuje nowy kolega, który jest świetny we wszystkim, co robi, a do tego ma wiele talentów. Kacprowi nie podoba się nowa znajomość Emmy, czuje, że traci swoją najlepszą przyjaciółkę, trudno jest mu odnaleźć się w nowej sytuacji. Czy przyjaźń Kacpra i Emmy przetrwa? W jaki sposób Kacper będzie zabiegał o sympatię koleżanki? Czy polubi Petera? Czy nie narazi się na niebezpieczeństwo, kiedy spróbuje zaimponować Emmie?  

Nagrody

 • Nominacja do Złotego Kwiatu Paproci, Nagroda Jury FF Kino Dzieci 2014

Wątki z prelekcji

 • Podróże pełne przygód
 • Zastanowimy się, dlaczego ludzie podróżują i dokąd mogą się udać. Porozmawiamy o tym, czym różnią się wakacje zimą od wakacji latem. Spróbujemy przewidzieć, jakie przygody mogą nas spotkać podczas wyjazdu. Przygody wiążą się z czymś niespodziewanym i nieznanym – czy lubimy takie sytuacje? Pomówimy o tym, czy trudno jest zaakceptować nowych znajomych naszych przyjaciół i jak możemy sobie z tym poradzić.

Pojęcia kluczowe

 • podróż
 • przygoda
 • nowe sytuacje

 

Film:  Mullewapp. Opowieści świnki

Eine schöne Schweinerei
reż. T. Stróżyk / Niemcy 2016 / 72’
Projekcja filmu i warsztaty - 05.03.2019r. godz. 9.30 Kino Forum

Opis filmu

Animowane przygody trójki przyjaciół – zwierząt z wioski Mullewapp. Jak potoczą się ich losy, czy uda im się zorganizować urodzinowe przyjęcie Waldemara?

Waldemar, Jonny i Francis wiodą spokojne, poukładane życie w małej wiosce Mullewapp. Zbliżają się urodziny Waldemara, na jego cześć szykowana jest duża impreza. Waldemar nie może się jednak jej doczekać i zjada prawie całe ciasto truskawkowe przygotowane na ten dzień. Pewnego razu do ich bezpiecznego świata wkrada się niepokój, wioskę obserwują złowrogo nastawieni nieproszeni goście. Przyjaciele, udając się na wyprawę rowerową, spróbują uratować spokój w wiosce Mullewapp. Czy im się to uda? Jak ważna jest współpraca i działanie w zespole? Przekonamy się o tym, oglądając film.

Wątki z prelekcji

 • Współpraca i działanie w zespole
 • Waga przyjaźni w codziennych sytuacjach. Jakich zasad trzeba przestrzegać, będąc w zespole? Dlaczego współpraca jest konieczna i w jakich sytuacjach?

Pojęcia kluczowe

 • przyjaźń
 • wyprawa
 • współpraca