Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1 w Bolesławcu

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 361694
 • Do końca roku: 24 dni
 • Do wakacji: 198 dni

ZASADY POBYTU I PRZYPROWADZANIA DZIECI

ZASADY POBYTU I PRZYPROWADZANIA DZIECI

W MPP NR 1 W BOLESŁAWCU 

 
 1. Do przedszkola przyprowadzane są tylko zdrowe dzieci, bez objawów chorobowych - od dzieci alergicznych wymagane jest  aktualne zaświadczenie lekarskie.
 2. Rodzice zobowiązani są do przekazania informacji o stanie zdrowia dziecka.
 3. Nie przyprowadzamy do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas cała rodzina musi pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 4. Dzieci wchodzą na teren przedszkola samodzielnie (wyjątek stanowią  dzieci nowoprzyjęte do przedszkola - 1 rodzic na 1 dziecko). 
 5. Dzieci, które w roku szkolnym 2021/2022 zostały przyjęte do placówki, we wrześniu będą mogły być wprowadzane do przedszkola przez jednego opiekuna, w maseczce, po uprzedniej dezynfekcji rąk i odprowadzone do sali, w której będzie przebywało dziecko. Rodzice powinni mieć na uwadze, że proces przyprowadzania dziecka do przedszkola znacznie się wydłuży, dlatego powinni rozważyć, by pojawić się z zaplanowanym znacznym zapasem czasu, by uniknąć nerwowych sytuacji w czasie czekania na swoją kolej.
 6. W domu starajmy się ćwiczyć z dzieckiem samodzielność podczas zakładania i ściągania odzieży wierzchniej, zakładania kapci, butów. To ułatwi organizację pracy podczas przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola. Poza tym buduje w Nim poczucie, ze potrafi zrobić to samo. Dotyczy to również toalety.
 7. Przy wejściu do przedszkola dziecko ma mierzoną temperaturę. Prosimy o wcześniejsze przemyślenie własnej organizacji przyprowadzania i odbierania dziecka – wydłużony czas.
 8. Dziecko nie przynosi do przedszkola z domu żadnych przedmiotów oraz zabawek.
 9. Rodzice zobowiązani są do natychmiastowego odbierania telefonów z przedszkola (numery telefonów powinny być aktualne)
 10. Na terenie przedszkola  obowiązuje:
• zachowanie dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników przedszkola jak  i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 metra
• noszenie maseczki, zakrywającej nos i usta,
• noszenie  rękawiczek przez rodziców/opiekunów prawnych,
• dezynfekowanie rąk po wejściu  do przedszkola.
 
Poza tym zwracamy uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętajmy, że my także powinniśmy je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.