Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1 w Bolesławcu

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 361696
  • Do końca roku: 24 dni
  • Do wakacji: 198 dni

„Groß für Klein – Duzi dla Małych"

W październiku  2017 roku nasze przedszkole dołączyło do projektu Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli: „Groß für Klein – Duzi dla małych: Transgraniczna współpraca dla wspierania edukacji przedszkolnej w zakresie kultury i języka sąsiada”.  Jest to projekt współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.

Projekt ten ma na celu rozwijanie transgranicznej komunikacji i współpracy na obszarze wsparcia poprzez edukację interkulturową i językową w wychowaniu przedszkolnym. Skupia się przede wszystkim na:

  • 1. Podwyższeniu kompetencji personelu pedagogicznego w przedszkolach na obszarze wsparcia w zakresie języka sąsiada, kultury i realioznawstwa oraz metodyki wczesnego nauczania języków obcych
  • 2. Uwrażliwieniu dzieci przedszkolnych na język i kulturę kraju sąsiada oraz wsparciu transgranicznej współpracy przedszkoli na obszarze wsparcia
  • 3. Podwyższeniu świadomości lokalnej społeczności o specyficznych potencjałach wczesnej edukacji interkulturowej na obszarze wsparcia oraz wzmocnienie transgranicznej wymiany doświadczeń.

Projekt jest podzielony na dwie edycje. Każda trwa rok i składa się:

  • z rocznego kursu języka niemieckiego dla nauczycieli,
  • gier miejskich w Jeleniej Górze i Görlitz połączonych ze spotkaniami panelowymi oraz z warsztatami z koleżankami z Niemiec,
  • wizyt studyjnych w wybranych przedszkolach w Niemczech, w trakcie których nauczyciele prowadzą animacje kulturowe w swoim języku,
  • paneli zajęć metodycznych i dydaktycznych.

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie: http://dodn.dolnyslask.pl/interreg/ 

 Nasze przedszkole reprezentują panie Aleksandra Fila i Aneta Taranek, a biorą w nim udział dzieci z grupy III i IV.