Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1 w Bolesławcu

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 361627
  • Do końca roku: 24 dni
  • Do wakacji: 198 dni

"Mały miś w świecie wielkiej literatury"

     

 

 

 W tym roku szkolnym dzieci z grupy IV i III  biorą udział w projekcie czytelniczym pt. "Mały miś w świecie wielkiej literatury", organizowanym przez wydawnictwo MAC Edukacja i jego pomysłodawczynię, panią Anetę Konefał. 

       Na czym polega projekt? „Mały Miś – Czytające Przedszkolaki” - dzieci wraz z nauczycielem wybierają grupową maskotkę – Misia, który w roku szkolnym 2019/2020 odbędzie czytelniczą podróż po domach przedszkolaków.

         Projekt zainauguruje czytanie „Czerwonego Kapturka” przez panią Renatę Fredyk, radną miasta Bolesławiec.  (06.11.2019r., o godz. 9.30).

        Miś zostanie wyposażony w dzienniczek, w którym rodzice wpiszą tytuł utworu, który został przeczytany, a dzieci wykonają pamiątkowy rysunek lub odrysują swoją rączkę (praca w domu). W roku szkolnym 2019/2020 staramy się czytać polskie bajki, baśnie, wiersze.

         Głównym celem akcji jest promowanie i rozwijanie czytelnictwa, czyli:

a) zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom - uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych;

b) wprowadzenie dziecka w świat literatury;

c) budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną;

d) przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych;

e) kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego;

f) rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci;

g) rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli;

h) kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci;

i) włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego.

 

      Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020.

           W ramach projektu wyróżnionych zostało 8 modułów:

1. „Mały Miś – Czytające Przedszkolaki” - czytamy dzieciom w przedszkolu i w domach polską literaturę.

2. „Misiowy wolontariat” - Miś uczy dzieci wrażliwości społecznej oraz pomagania innym i odpowiedzialności za otaczający świat. Bezinteresowna pomoc jest wartością bezcenną, lecz niestety coraz bardziej zaniedbywaną we współczesnym świecie. Mały Miś poprzez bajki i wierszyki pokaże, że satysfakcja z ofiarowania komuś uśmiechu jest największym podziękowaniem  i nagrodą za wykonaną pracę. Zachęci do działania rodziców dzieci, by wspólnie zrobić coś dobrego dla lokalnych społeczności lub włączyć się do działań  o ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym charakterze.

Działania rekomendowane to: udział w: zbiórkach korków dla chorego chłopca, akcjach informacyjnych np. Dzień Autyzmu; zbiórce zniczy, a także produktów spożywczych w ramach projektu pani Barbary Smoleńskiej – „Mogiłę pradziada ocalić od zapomnienia”, a także zbiórki żywności dla polskich rodzin na Ukrainie.

3. „Play with Little Teddy Bear” - Mały Miś rozwija umiejętność porozumiewania się w języku angielskim. Dzieci wspólnie z nauczycielem przygotują „Misiowy słownik obrazkowy” zawierający ilustrację haseł związanych z bajkami  i baśniami lubianymi przez dzieci.

4. „Dzień Pluszowego Misia” – wspólne obchody Dnia Pluszowego Misia w duchu rozwijania czytelnictwa i współpracy między przedszkolami. Zabawy czytelnicze z misiami oraz spotkanie on-line z Misiową Mamą i Misiowym Wujkiem Maciejem.

 5. „Mały Miś i prawa dziecka” - w 30. rocznicę przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Konwencji o prawach dziecka Mały Miś zachęca do przypomnienia podstawowych praw najmłodszych. W listopadzie nauczyciele przeprowadzą zajęcia nt. praw dziecka, które przybliżą mini-bajeczki/historyjki napisane przez Misiową Mamę.

 6. „Bezpieczni z Małym Misiem” - w ramach modułu zaprosimy do współpracy instytucje działające na rzecz bezpieczeństwa: policję, straż pożarną, ratownictwo medyczne itp. Wspólne czytanie utworów dla dzieci oraz zajęcia            i zabawy na temat bezpieczeństwa.

 7. Zmisiowany Dzień Matematyki – wspólne obchody Dnia Matematyki w duchu rozwijania czytelnictwa i współpracy między przedszkolami. Nauczyciele wspólnie z dziećmi dokończą opowieść matematyczną Misiowej Mamy i wspólnie wykonają do niej pomoce tj. misiowe liczmany.

 8. Mali przedsiębiorcy! - stworzenie „Misiowego Kącika Wymiany Książek” – zachęcenie rodziców, partnerów przedszkola, sponsorów do zorganizowania       w przedszkolu przestrzeni do wymiany książek. Opracowanie regulaminu korzystania z kącika.

Dzieci, na miarę swoich możliwości, planują działania, dzielą się zadaniami, pozyskują rodziców do współpracy, przygotowują plakat/ulotki zachęcające do akcji, projektują stoisko do zbiórki książek. Realizacji modułu towarzyszy wycieczka do księgarni i poznanie pracy księgarza.