59-700 Boleslawiec

ul. Jana Pawła II 50 d

Tel: (075) 612 13 01

 

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1 w Bolesławcu

godło

Program ekologiczny

            Program edukacji ekologicznej dotyczy sposobów organizacji procesu wychowawczo - dydaktycznego  w przedszkolu, który przygotuje dzieci do tego jak żyć z przyrodą w zgodzie, a także uświadomi, że jednym z najważniejszych problemów współczesnego świata jest ochrona naturalnego środowiska. W programie pośrednio uczestniczą również rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola poprzez włączanie się z dziećmi w różne akcje i konkursy promujące postawy proekologiczne.

        W proponowanym programie chcemy wdrożyć w naszej placówce prace ogrodnicze jako terapię  ogrodniczą dla dzieci. Istotą takich prac jest oddziaływanie na kondycję psychiczną, fizyczną i intelektualną dziecka za pomocą roślin, a mówiąc bardziej precyzyjnie – ogrodu i prac ogrodniczych. Może ona mieć postać bierną – odpoczynek, zabawy w ogrodzie, lub czynną – praca w ogrodzie (sadzenie, pielęgnacja roślin itp.). 

        We wrześniu aktywnie uczestniczyliśmy w pracach ogrodowych. Posadziliśmy przyniesione cebulki tulipanów. Zadanie okazało się niełatwe, ale dostarczyło nam dużo satysfakcji i wiary we własne siły. Już nie możemy się doczekać efektów naszej pracy. 

 

<oprac. A. Bender i A. Taranek>