Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1 w Bolesławcu

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 361674
  • Do końca roku: 24 dni
  • Do wakacji: 198 dni

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 7/2022

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 12 stycznia 2022 r.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu

uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do miejskich przedszkoli

publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec

 

harmonogram rekrutacji

 

harmonogram rekrutacji

 

1) Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w art. 150 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 762), w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do Prezydenta Miasta Bolesławiec o potwierdzenie tych okoliczności. Prezydent Miasta Bolesławiec potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni. AZ/AZ

I Zastępca Prezydenta Miasta

Renata Szewczyk