59-700 Boleslawiec

Tel: (075) 612 13 01

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1 w Bolesławcu

godło
Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 

 

 

 

 Serdecznie zapraszamy naszych przedszkolaków

wraz z całymi rodzinami

na I Rodzinny Piknik Miejskich Przedszkoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z wymogami, zamieszczamy list informacyjny od Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, pana Romana Kowalczyka. Zachęcamy do zapoznania się z nim.

 

 

 

 

Wrocław 2019-09-16

Drodzy Rodzice!

Z radością informuję, że szkoły, przedszkola i placówki na Dolnym Śląsku pracują normalnie, panuje w nich spokój, ład i porządek.

Podwójny rocznik złożony z absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych z powodzeniem zmieścił się w liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych. Trudno by było inaczej, skoro organy prowadzące (wśród nich lwią część stanowią samorządy) przygotowały w poszczególnych typach szkół więcej miejsc niż uczniów. Wszystkim osobom zaangażowanym w tę dwukrotnie intensywniejszą rekrutację należą się serdeczne podziękowania. Miejsc starczyło z kilku powodów - niż demograficzny od kilkunastu lat dotykał szkoły dolnośląskie (to przyczyna najważniejsza), wygaszone zostały gimnazja w zespołach szkół, część budynków gimnazjalnych została przeznaczona na potrzeby szkół ponadpodstawowych, w niektórych szkołach zaadaptowano dodatkowe pomieszczenia. Tak jak w poprzednich latach najlepsi uczniowie dostali się do szkół pierwszego wyboru, ci ze słabszymi wynikami do szkół drugiego i trzeciego wyboru.

Z danych zebranych przez Kuratorium Oświaty od dyrektorów szkół na dzień 9 września br. wynika, że spośród 402 szkół ponadpodstawowych w 72 zajęcia dydaktyczne (lekcje) kończą się później, w 27 wcześniej niż rok temu. 82 szkoły kończą zajęcia po godzinie 16.00, wśród nich w 32 szkołach zajęcia po godz. 16.00 odbywa tylko jeden oddział i to najczęściej tylko w jednym dniu tygodnia. Wśród działających w bieżącym roku szkolnym 402 dolnośląskich szkół ponadpodstawowych wydłużona organizacja zajęć dotyczy  od 7% (28 szkół, w których co najmniej 2 oddziały przez większość dni tygodnia kończą naukę po godz. 16.00) do 20 % (82 szkoły kończące zajęcia po godz. 16.00). W ubiegłym roku było to odpowiednio od 5% (18 z 363 działających wówczas szkół) do 16,5% (60 z 363 szkół). W ubiegłym roku 13 szkół kończyło pracę po godz. 18.00, w tym roku jest to 19 szkół. Późne kończenie zajęć dotyczy głównie szkół kształcących w zawodach (technika, szkoły branżowe) i sportowych, a powodem jest zbyt mała liczba specjalistycznych pracowni i obiektów sportowych.

W trakcie rekrutacji część osób życia publicznego i część mediów prorokowała „armagedon” i „apokalipsę” w szkołach ponadpodstawowych po przyjęciu podwójnego rocznika. Te kasandryczne zapowiedzi, bałamutne w treści i histeryczne w formie nie spełniły się. Powyższe dane udowadniają, że żaden „armagedon” ani żadna „apokalipsa” w oświacie dolnośląskiej nie nastąpiły. Sprawdziły się za to przewidywania i zapowiedzi Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

Pragnę poinformować, że Kuratoriom Oświaty monitoruje sytuację kadrową w szkołach, przedszkolach i placówkach na Dolnym Śląsku. Obecnie mamy zatrudnionych 48 tysięcy nauczycieli (od kilku lat liczba nauczycieli rośnie; rośnie liczba nauczycieli pełnozatrudnionych, maleje natomiast liczba nauczycieli niepełnozatrudnionych). Na dzień 9 września br. dyrektorzy wykazali braki w zatrudnieniu w 365 szkołach/przedszkolach/placówkach na 3031 działających. Dyrektorzy poszukują 680 nauczycieli (136 na pełny etat, pozostałych na pojedyncze godziny). Zajęcia i stanowiska, w przypadku których najczęściej występują trudności z zatrudnieniem nauczycieli z kwalifikacjami, to przede wszystkim wychowanie przedszkolne, a także: przedmioty zawodowe, język angielski, edukacja dla bezpieczeństwa, psycholog, wychowanie do życia w rodzinie, doradca zawodowy, matematyka. Fakt, że dyrektor poszukuje nauczyciela, nie oznacza, że zajęcia nie są realizowane. Najczęściej są one prowadzone przez innych nauczycieli na zasadzie godzin ponadwymiarowych lub zastępstw. Dyrektor może też wystąpić do kuratora o zgodę na powierzenie zajęć osobie bez wymaganych kwalifikacji (np. studentowi ostatniego roku studiów czy nauczycielowi pokrewnego przedmiotu).

Pragnę Państwu przypomnieć, że art.48 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi:

  1. Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.
  2. Ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić tylko w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.

Ponadto zgodnie z art.86 Prawa Oświatowego:

1. W szkole i placówce mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki.


2. Podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa w ust. 1, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły lub placówki, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców.

Przepisy prawa oraz prawa obywatelskie gwarantowane w Konstytucji RP nie mogą być naruszane. Prawa rodziców, którzy powierzyli kadrze pedagogicznej to co mają najcenniejszego - czyli swoje dzieci - muszą być respektowane.

Spieszę poinformować, że na konferencjach inaugurujących nowy rok szkolny 2019/2020 zwróciłem się do dyrektorów o staranny dobór osób, instytucji i organizacji kooperujących ze szkołą oraz każdorazowe dopełnianie procedur wymaganych przez prawo. Poprosiłem o rozwagę, odpowiedzialność i przezorność. Szkolne wspólnoty nie mogą bowiem być rozrywane przez spory, kłótnie i konflikty, w tym konflikty ideologiczne dotyczące sfery tak intymnej jak seksualność uczniów.

Warto także wiedzieć, że Rozporządzenie MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach w § 14 ust.3 stanowi, że:

„Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego:

1)    ustala długość przerw międzylekcyjnych;

2)    organizuje przerwy w sposób umożliwiający uczniom spożycie posiłków na terenie szkoły lub placówki.”

Szanowni Rodzice!

Stanowicie Państwo bardzo ważną część wspólnot złożonych z uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników i przyjaciół szkoły. Proszę o częstą obecność w szkole i zainteresowanie jej sprawami. Proszę o aktywność, zaangażowanie i wsparcie. Z początkiem roku szkolnego 2019/2020 życzę Państwu, Państwa pociechom i całym społecznościom szkolnym wielu pięknych chwil, radości i sukcesów. Wytrwałości, cierpliwości i zdrowia. Realizacji planów i spełnienia marzeń.

                                                                               Z poważaniem pozostaję

                                                                                    Roman Kowalczyk

                                                                             Dolnośląski Kurator Oświaty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zebranie

 

 

 

 

 

 

witamy w przedszkolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podziękowanie dla Rady Rodziców 

 

 

 

 

 

baloniki

 

Serdeczne podziękowania

dla wszystkich Rodziców, Dzieci

i zaproszonych gości

za wspaniałe chwile pełne zabawy, radości i uśmiechu

podczas Festynu Rodzinnego.

Jesteśmy przekonani, że wspólnie spędzony czas,

otwartość i dobra zabawa zaowocują pogłębieniem więzi,

jak i wzajemną troską o siebie i nasze wspólne sprawy.

W szczególny sposób dziękujemy wszystkim tym,

którzy pomogli przy organizacji festynu –

upiekli ciasta do kawiarenki,

przynieśli rzeczy do naszego kramiku.

 

Zebrane fundusze jak zwykle zasilą

konto Rady Rodziców.

 

Dyrektor oraz wszyscy pracownicy MPP nr 1

baloniki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drodzy Rodzice,

     niezmiernie nam miło, że zgłosili Państwo naszą placówkę oraz nasze dwie koleżanki - Robertę Ziębę oraz Wiolettę Matyjewicz do konkursu Przedszkole na Medal organizowanego przez Gazetę Wrocławską. Nasze przedszkole zostało uwzględnione w dwóch kategoriach: przedszkole roku 2019 oraz nauczyciel  przedszkola roku 2019. Bardzo dziękujemy za nominacje :-)

   Jednocześnie informujemy, że głosy można oddawać za pomocą strony internetowej:

https://gazetawroclawska.pl/p/przedszkole-na-medal,1004017/                                                                             https://gazetawroclawska.pl/p/przedszkole-na-medal,1004005/

Głosowanie trwa do piątku, 31 maja.

 

 

Bercia

 

 

 

Wiola

 

 

 

przedszkole

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 dzień świadomości o autyzmie

          Nasza placówka także i w tym roku przyłącza się do akcji "Zapal się na niebiesko", która organizowana jest 2 kwietnia, w Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Nie bądźmy obojętni, to my kształtujemy nasz świat!

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Miło nam poinformować, że zostaliśmy uhonorowani dyplomem MEN za wzięcie udziału w akcji "Rekrod dla Niepodległej"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kartka

 

życzy  Mariola Bakalarz,

dyrektor MPP nr 1 wraz z wszystkimi pracownikami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kiermasz 2018

 

 

 

 

podziękowanie

 

Nasza współpraca została uhonorowana dyplomem:

 

 

dyplom

 

 

 

 

 

 

 

 

miś

 

Przypominamy wszystkim rodzicom, że w piątek, 23.11.2018r., obchodzimy w naszym przedszkolu Dzień Pluszowego Misia. Prosimy, by każde dziecko przyniosło w ten dzień ze sobą swojego pluszowego przyjaciela. Będziemy, jak co roku, świetnie się bawić z naszymi misiami.

 

 

 

 

 

 

 

Przekazujemy do Państwa wiadomości prośbę Pani Barbary Smoleńskiej, organizatorki m.in. akcji "Mogiłę pradziada ocalić od zapomnienia". Dołączamy się do jej słów: "Dzielmy się miłością i życzliwością". 

 

Prośba o pomoc w zorganizowaniu świątecznego wyjazdu z paczkami do Zbaraża

 

          Podobnie jak w ubiegłym roku delegacja z Bolesławca jedzie do Zbaraża (Ukraina) z życzeniami świątecznymi i drobnymi prezentami. Dnia 16 grudnia spotkamy się z polskimi rodzinami w kościele katolickim w Zbarażu oraz w dniach 17 i 18 grudnia z młodzieżą, w tym ze szkół które gościły w październiku w Bolesławcu.

                  Oczekujemy na pomoc w przygotowaniu drobnych prezentów.

Szczególnie zależy nam na czekoladach i kartkach z życzeniami świątecznymi. Musimy przygotować 1500 szt. takich drobnych prezentów.

        Oczekujemy również na trwałą żywność, którą przekażemy potrzebującym: makaron, ryż, kawa, herbata, konserwy, słodycze itp.

 

               Do  3 grudnia chcemy mieć już przygotowane paczki. Po otrzymaniu informacji o zebranej od dzieci i młodzieży żywności i kartek z życzeniami, odbierzemy osobiście. Liczę na pomoc. Dzielmy się miłością i życzliwością.

           W razie pytań, informacji udziela nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, pani Barbara Smoleńska – organizator wyjazdu na Ukrainę, do Zbaraża,       tel. 514-359-382

 

          Z poważaniem,

          Smoleńska Barbara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy

 

rodziny naszych przedszkolaków oraz wszystkich chętnych

do obejrzenia naszej galerii,

przygotowanej na setną rocznicę odzyskania niepodległości.

 

tableu

 

okno

 

 

 

09.11.2018r., w piątek, nasze przedszkole weźmie udział

w akcji śpiewania hymnu z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości.

Prosimy,  aby szczególnie starsze  dzieci  miały strój galowy. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powitanie

 

 

 

 

 

Witamy serdecznie Państwa w naszym przedszkolu.

Cieszymy się, że cali i zdrowi wrócili  ubiegłoroczni przedszkolacy. 

Ciepło witamy naszych nowych Milusińskich i ich rodziny. 

Miło nam, że w tak doskonałym gronie możemy zacząć kolejny rok szkolny.

Radośnie witamy także w naszym gronie nowych pracowników - samych słonecznych chwil życzymy! 

Przed nami dużo radości, zabawy, ale także wytężonej pracy.

Oby każdy  dzień  przywoływał uśmiech na twarzy oraz dostarczał mnóstwa satysfakcji - 

życzy pani dyrektor  Mariola Bakalarz wraz z całym personelem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Nasze przedszkole w lipcu będzie nieczynne. W tym czasie w naszym mieście działają placówki nr 2, 4 i 6. Informacje o zapisie na ten miesiąc prosimy  przekazać paniom wychowawczyniom.

  Jednocześnie wszystkim naszym przedszkolakom i ich rodzinom życzymy wielu radosnych chwil w czasie letniego odpoczynku.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miło nam poinformować, że nasze przedszkole
realizuje kolejny projekt

 

 

 

 

„Przedszkolaki bawią się w teatr”

 

 

 

Projekt nr: PL.3.22/3.3.01/13.03976, pn.: „Przedszkolaki bawią się w teatr” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa   przy wsparciu Euroregionu Nysa.

 


 

 

 

W  ramach projektu nr: PL.3.22/3.3.01/13.03315, pn: „Przedszkolaki bawią się           w teatr” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa przy wsparciu Euroregionu Nysa 13 maja 2014 r. gościliśmy naszych czeskich przyjaciół w naszym mieście. P. Marek Łętowski – dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury oprowadził nas oraz czeskich gości po bolesławieckim Starym Teatrze, mieliśmy okazję zwiedzić teatr również od zaplecza. Zapoznaliśmy się z niektórymi pojęciami związanymi ze światem teatru. Dzięki towarzyszącej nam tłumaczce dowiedzieliśmy się również jak brzmią te pojęcia w języku czeskim. Wspólnie z dziećmi czeskimi na scenie teatru nasze przedszkolaki opowiadały przygody Czerwonego Kapturka. Okazało się, że mali Czesi doskonale znają tą bajkę.

 

W drugiej części spotkania przedszkolaki czeskie i polskie zwiedzały sale warsztatowe bolesławieckiego Młodzieżowego Domu Kultury pod kierunkiem pracownika MDK p. Adriana Prościaka. Następnie wzięły udział w zajęciach twórczych przeprowadzonych przez nauczycielki gr. IV MPP nr 1. Dzieci tworzyły kukiełki do bajki Czerwony Kapturek, wykorzystywały do tego drewniane łyżki, kolorowe materiały. Młodzi artyści wykazali się dużą pomysłowością w trakcie tworzenia swoich prac. Zajęcia dały wiele satysfakcji dzieciom oraz prowadzącym zajęcia nauczycielkom.

 

Wspólnie spędzony z czeskimi gośćmi dzień był pełen wrażeń i pozytywnych emocji. 

 

 

 

 

 

 

W  ramach projektu nr: PL.3.22/3.3.01/13.03315, pn: „Przedszkolaki bawią się           w teatr” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa przy wsparciu Euroregionu Nysa 05 czerwca 2014 r. został zorganizowany wyjazd do Nowego Mesta pod Smrkem w Czechach. Celem spotkania była kontynuacja współpracy pomiędzy  MPP nr 1 i MPP nr 7 z Bolesławca oraz przedszkolami z Nowego Mesta        i Lazne Libverda oraz bliższa  integracja polskich i czeskich przedszkolaków.               W przestronnej sali Ośrodka Kultury w Nowym Meste odbył się Bal Przebierańców. Dzieci z gr. IV naszego przedszkola wzięły udział w  ciekawych zabawach muzyczno- taneczno-ruchowych zorganizowanych przez nauczycielki z Czech. Zabawy odbywały się w wesołej, miłej i serdecznej  atmosferze. Przedszkolaki bawiły się wspaniale. Stroje do przebrania dla wszystkich uczestników balu zostały wypożyczone i opłacone ze środków unijnych. Będziemy jeszcze długo wspominać to spotkanie z czeskimi przyjaciółmi.

 

 

 

 

 

Wyróżnienie w Województwie dla Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr1

 

 

 

 

 

 

W ramach konkursu „Zbieramy zużyte baterie 2013” nasze Przedszkole zostało   WYRÓŻNIONE      w województwie dolnośląskim.

16 grudnia 2013 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów laureatom konkursu ,,ZBIERAMY ZUŻYTE BATERIE 2013”

 

 

 

W nagrodę  otrzymaliśmy  tunel do zabaw sportowych oraz fotel relaksacyjny. Dziękujemy wszystkim przedszkolakom  i rodzicom, którzy tak licznie zaangażowali się w zbiórkę.

To nasz wspólny sukces!

 

W okresie do 22 listopada 2013 r. w naszej placówce dzieci, zbierały zużyte baterie i akumulatory przenośne w ramach konkursu „Zbieramy zużyte baterie 2013” ogłoszonego przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego, jako element publicznej kampanii edukacyjnej na terenie Województwa Dolnośląskiego.