59-700 Boleslawiec

ul. Jana Pawła II 50 d

Tel: (075) 612 13 01

 

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1 w Bolesławcu

godło
Jesteś tutaj: Start / Grupy / Grupa IV / Dzień dziecka

Dzień dziecka

Rozkład materiału dla gr. IV od 01.06.- 05.06.2020r
 
Temat:  Dzień Dziecka
 
 
 
- aktywność dziecka: językowo-literacka:
 
„Prawa i obowiązki” – rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat; 
„Prawda – nieprawda” – ćwiczenie umiejętności logicznego myślenia. 
Dzieci świata – rozwijanie umiejętności uważnego słuchania utworu i rozumienia jego treści, wypowiadania   się na zadany temat; 
„Dzieci z różnych stron świata” – poszerzanie słownika czynnego dzieci o skojarzenia związane z  podobieństwem dzieci z różnych zakątków świata i różnicami między nimi. 
„Kraje i ich mieszkańcy” – doskonalenie umiejętności tworzenia napisów z poznanych liter; 
Kolorowe dzieci – wysłuchanie piosenki, zabawy ruchowe do piosenki;  
„Czarownica patrzy” – rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek i sylab w słowach. 
Moja fantazja – rozwijanie umiejętności uważnego słuchania utworu i rozumienia jego treści.
„Na Wyspę Marzeń zabiorę…” –ćwiczenie pamięci, zabawa językowa; 
„Zabawy dzieci z różnych stron świata” – rozmowa kierowana, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na zadany temat, doskonalenie umiejętności orientacji w schemacie ciała, rozwijanie sprawności fizycznej; 
„Rzeka słów” –zabawa językowa z Indii; 
Doskonalenie sprawności językowej, układanie wyrazów z rozsypanki; 
„Memory wyrazowo-obrazkowe” – ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, pamięci. 
 
 
 
- aktywność dzieci: matematyczna:                                                                                           
 
Doskonalenie umiejętności postępowania według instrukcji, dopasowywanie treści do obrazka.   Uzupełnianie tabeli nalepkami, czytanie zdań z poznanych liter, zapisywanie i obliczanie działania.    
„Różnię się od ciebie…jestem do ciebie podobny” –rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, ćwiczenie umiejętności logicznego myślenia;                                                                     
 Rozwijanie umiejętności klasyfikacji, odnajdywanie wspólnych cech dzieci na zdjęciach, rysowanie symboli.  „Wspólne cechy” – zabawa w znajdowanie podobieństw;                                                                     
„Ciepło-zimno’ – zabawa ruchowa z Liberii, poruszanie się zgodnie z instrukcją niewerbalną. 
 
 
 
- aktywność dziecka: przyrodnicza:                                                                                           
 
  Samodzielne wyszukiwanie informacji o dzieciach z różnych stron świata w książkach i albumach przyniesionych z domu, rozwijanie mowy i myślenia. 
 
 
 
- aktywność dziecka: plastyczno-techniczna:                                                                                   
 
 „Nasze prawa” – praca plastyczna;     
Odczytywanie krótkich zdań, łączenie ich z odpowiednimi obrazkami, rysowanie swoich obowiązków.                              „Pociąg marzeń” – doskonalenie umiejętności konstrukcyjnych, rozwijanie fantazji i wyobraźni;                                          „Enchoque” – wykonanie zabawki, doskonalenie umiejętności konstrukcyjnych, rozwijanie fantazji    i wyobraźni;      
Pisanie wyrazów po śladzie, łączenie zdjęcia z podpisem, kolorowanie. 
 
 
- aktywność dziecka: emocjonalna-społeczna:                                                                                       
 
„Stop klatka – rozwijanie umiejętności dramowych i teatralnych, wyrażania swoich myśli gestem;                                        „Taki sam i inny” – zabawa rozwijająca poczucie własnej wartości;                                                              
„Mój portret” – wyrażania myśli gestem.                                                                                                   
Zabawy swobodne i tematyczne w kącikach zainteresowań, wspólne oglądanie książek i albumów.          
„Kto to jest?” – ćwiczenie umiejętności rozpoznawania osób za pomocą skojarzeń;                            
„Pytania” – zabawa integracyjna; Samodzielne wyszukiwanie informacji o dzieciach z różnych stron świata w książkach i albumach przyniesionych z domu                                                                                                                               
„Taniec marzyciela” –improwizacja ruchowa z wykorzystaniem kolorowych wstążek do utworu Marzenie miłosne F. Liszta;                                                                                                                                             
„Po drugiej stronie tęczy” – zabawa ruchowo-twórcza.
 
 
- aktywność dziecka: ruchowo-zdrowotna:                                                                                         
 
Zabawy w ogrodzie przedszkolnym;                                                                                                        
Zabawy muzyczno-plastyczne do utworu Piosenka o prawach dziecka.                                                    
„Rybak” – zabawa ruchowa z Niemiec;                                                                                                    
„Ojciec Szymon każe” – zabawa ruchowa z Panamy;                                                                          
„Skakanie w workach” – zabawa ruchowa z Kolumbii; 
 
 
 
opracowała I.Bachmatiuk