59-700 Boleslawiec

ul. Jana Pawła II 50 d

Tel: (075) 612 13 01

 

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1 w Bolesławcu

godło

Propozycje zajęć dla dzieci starszych

Propozycje zajęć dla dzieci starszych
 
Temat:  Zwierzęta duże i małe 
1.Edukacja językowa:
-„Porządkujemy  zoo”- rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek i sylab w słowach, rozwijanie słuch fonematycznego, czytanie wyrazów.
-„Mapa świata”- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
-„Jaka to nazwa?”- układanie wyrazów z liter.
-„Zwierzęta leśne”- rozmowa kierowana, poszerzanie słownika dzieci, rozpoznawanie liter w nazwach zwierząt, czytanie prostych wyrazów-np.: lis, kot, pies, kura…
2.Edukacja matematyczna:
-„Bilety do zoo”- doskonalenie umiejętności matematycznych- rozpoznawanie modeli monet i banknotów o niskich  nominałach.
-„Jak wygląda znak odejmowania?”- prezentacja znaku, przypomnienie znaczenia symbolu.
3.Edukacja przyrodnicza:
-obserwacje w najbliższym otoczeniu- doskonalenie umiejętności obserwacji…
-wycieczka z rodzicami do zoo w miarę możliwości.
4.Edukacja plastyczna i grafomotoryka:
-pisanie wzorów  po śladzie.
-„Zwierzęta leśne”- malowanie farbami.
5.Aktywność ruchowa:
-częsty pobyt na powietrzu.
-zabawy ruchowe- „Pszczółki”, „Taniec dzikich zwierząt”, „Pułapka na myszy”.
 
  Opracowała:
  Beata Gach