59-700 Boleslawiec

Tel: (075) 612 13 01

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1 w Bolesławcu

godło

Skład Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola Publicznego nr1

PREZYDIUM RADY RODZICÓW:

 - Przewodniczący Rady Rodziców

 - Zastępca Przewodniczącego Rady

KOMISJA REWIZYJNA:

 - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

 - Członek Komisji Rewizyjnej