59-700 Boleslawiec

Tel: (075) 612 13 01

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1 w Bolesławcu

godło

Harmonogram rekrutacji na 2018r.

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli  prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec - ZARZĄDZENIE NR 18/2018 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC          z dnia 26 stycznia 2018 r.   

 

L. p.

Rodzaj czynności postępowania

rekrutacyjnego

 

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu

uzupełniającym

 

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 12.02.2018r.

do 26.02.2018r.

do godz.13.00

 

od 26.03.2018r.

do 10.04.2018r.

do godz.13.00

 

2.

Weryfikacja przez komisję wniosków

o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157

i 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.

poz. 59, zm. poz. 949 i poz. 2203)1

od 27.02. 2018r.

do 28.02.2018r.

do godz.15.00

 

 

od 11 .04.2018r.

do 12.04.2018r.

do godz. 15.00

 

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

02.03.2018r. do godz. 15.00

 

13.04.2018r. do godz. 15.00

 

4.

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia

w postaci pisemnego oświadczenia.

od 05.03.2018r.

do 09.03.2018r.

do godz. 13.00

 

od 16.04.2018r.

20.04.2018r.

do godz. 15.00

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

12.03.2018r. od godz. 12.00

23.04.2018r.

od godz. 12.00

 

 

.

1) Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności

zawarte w oświadczeniach, o których mowa w art. 150 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo

oświatowe (Dz. U. z 2017 roku poz. 59), w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może

zwrócić się do Prezydenta Miasta Bolesławiec o potwierdzenie tych okoliczności. Prezydent Miasta