59-700 Boleslawiec

Tel: (075) 612 13 01

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1 w Bolesławcu

Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie

                   

 

 

                  Drugiego kwietnia na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie. W tym roku wypadał w poniedziałek wielkanocny. Nasza placówka także przyłączyła się do akcji "Zaświeć się na niebiesko", która ma na celu popularyzację wiedzy na temat autyzmu.

              U nas w środę, 04.04.2018r., odbywały się z tego powodu rozmowy z dziećmi, które miały na celu przybliżenie nie tylko charakterystyki zachowań autystycznych, ale także uświadomienie trudności, jakie osoby z różnym spektrum Autyzmu doświadczają. Były burze mózgu w jaki sposób możemy pomóc takim osobom oraz czego możemy się od nich nauczyć. Dla lepszego uzmysłowienia, jak bardzo ważne są zmysły w odbieraniu świata, były zabawy i doświadczenia wzbogacające integrację sensoryczną, a więc ścieżki zdrowia oraz masażyki przedmiotami o różnych fakturach. Na zajęciach plastycznych wykorzystywaliśmy elementy metody Malowania Dziesięcioma Palcami, która jest nie tylko po to, żeby się wysmarować farbkami, ale jako jedna z metod terapii pedagogicznej, służy przede wszystkim poszerzeniu twórczej ekspresji dzieci oraz pokonywaniu przez nie wewnętrznych zahamowań.  Słuchaliśmy też literatury związanej z tematem, korzystając z "Bajek bez barier" (np. "Hubek, kubek i wstążka" czy "Czarodziejka" J. M. Chmielewskiej). 

              Elementem podsumowującym całodniowej aktywności był wspólny pochód z niebieskimi balonikami. Chcemy być razem - razem możemy więcej, razem zmieniamy świat!

                 Pani Olgo, Panie Łukaszu bardzo dziękujemy za pomoc w zorganizowaniu i uwiecznieniu akcji :-)