59-700 Boleslawiec

Tel: (075) 612 13 01

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1 w Bolesławcu

Pogadanki o pogodzie w grupie I

         Kwietniowa aktywność poznawcza u Maluchów bazuje na temacie pogody. Najmłodsi przedszkolacy wypowiadają się na temat zmiennej i kapryśnej wiosennej aury. Oglądają ilustracje, słuchają odgłosów deszczu, grzmotów, burzy, wiosennej łąki.  Poznają przysłowia i wyjaśniają ich znaczenie. Rozwijają swoją koordynację oraz dokładność poprzez prace plastyczne - w tym wypadku uzupełnienie, pokolorowanie szablonu parasola pastelami. Ale najciekawszymi zajęciami było "łapanie burzy" do słoików :-) Eksperyment przeprowadzony przez panią Alę skutecznie przykuł uwagę najmłodszych :-) 

 

 

 

 

 

burza 1

 

 

 

 

 

 

burza 2    

 

 

 

 

 

 

 

 

parasole