59-700 Boleslawiec

Tel: (075) 612 13 01

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1 w Bolesławcu

Przedszkolaki- Talenciaki

Serdecznie gratulujmy Małgosi z grupy IV, której praca została nagrodzona w konkursie plastycznym pt. "Życie Św. Marii De Mattias". 

laureatka

dyplom