59-700 Boleslawiec

Tel: (075) 612 13 01

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1 w Bolesławcu

godło

Warsztaty teatralne

    Czwartkowe przedpołudnie dzieci z grupy IV spędziły na zajęciach z panią Urszulą Frąszczak-Matyjewicz. Na pierwszych w tym roku szkolnym warsztatach, które odbywają się w CIK-"Orzeł", przedszkolacy ćwiczyli swój aparat oddechowy i aparat mowy. Było dużo ćwiczeń usprawniających oddychanie przeponowe. Ćwiczenia ortofoniczne pozwoliły sprawniej zapanować nad artykulacją. Pojawiły się także ćwiczenia, które rozwijały orientację w schemacie własnego ciała, czasem wymagały od dzieci dobrej koordynacji. Było dużo zabaw poprawiających skupienie i doskonalących pamięć. Najwięcej było śmiechu i zadowolenia. 

     Bardzo dziękujemy pani Uli za tak zajmujące zajęcia. Obiecujemy, że zaskoczymy ją naszą kreatywnością oraz mobilizacją :-)

     Można nas podziwiać także na zdjęciu grupowym: https://www.facebook.com/cik.orzel/photos/a.500055610114463/1820431864743491/?type=3&theater