59-700 Boleslawiec

Tel: (075) 612 13 01

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1 w Bolesławcu

godło

Udział w projekcie PWiK

      04.11.2019r. dzieci z grupy IV miały okazję spotkać się z panią Agnieszką Turowską, pracownikiem PWiK, i zdobyć informacje na temat wody, jej obiegu w przyrodzie, a także bardziej szczegółowo - obiegu wody w gospodarce miejskiej - od ujęcia wody pitnej po oczyszczalnie ścieków.  Po prezentacji, czekało na dzieci zadanie w kartach pracy, które sprawdzało, jak uważnie słuchali nasi przedszkolacy. 

       Na sam koniec, pani Agnieszka zabrała nas na wycieczkę do punktu ujęcia wody pitnej przy ulicy Modłowej oraz do oczyszczalni ścieków. Wiecie, że w procesie oczyszczania wody, można wytwarzać prąd? My byliśmy zaskoczeni tą informacją :-)

       Dziękujemy pani Agnieszce za ciekawe spotkanie :-)