59-700 Boleslawiec

Tel: (075) 612 13 01

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1 w Bolesławcu

godło
Jesteś tutaj: Start / Grupy / Grupa V

Grupa V

Temat - „Witaj Wiosno”

1. Edukacja językowo - literacka - poznanie litery „G, g” na podstawie wyrazu „globus”,

- wyszukiwanie w otoczeniu przedmiotów, których nazwy rozpoczynają się głoską „g”,

- nazywanie przedmiotów na różnorodnych obrazkach, tworzenie par przedmiotów, których nazwy brzmią podobnie np. sok-lok, mama-tama, kot-płot…,

- wykorzystywanie bieżących sytuacji do utrwalania liter,

- słuchanie bajek czytanych przez rodziców.

2. Edukacja matematyczna - „Rachunki pani Wiosny” - doskonalenie umiejętności  przeliczania. Próby dodawania w zakresie 10 i zapisywanie prostych działań z wykorzystaniem znaków „=, +”.

- przypomnienie znaków  graficznych cyfr 1-10,

- określanie kierunków w przestrzeni względem innych przedmiotów.

3. Edukacja przyrodnicza - „Co to za ptak?” - rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, wyszukiwanie informacji w książkach. Czytanie ciekawostek.

- założenie zielonego ogródka, obserwowanie wzrostu rzeżuchy, cebuli - szczypioru, owsa. Co jest potrzebne roślinie do prawidłowego rozwoju?

4. Edukacja plastyczna i grafomotoryka - pisanie litery „G, g ” po śladzie,

- zakreślanie poznanych liter w tekście drukowanym,

- „Barwne kwiaty” - praca plastyczna dowolna techniką,

- rysowanie obiema rękami wzoru kwiatka - kolorowanie,

- „Bocian - praca plastyczna, wyklejanie konturu ptaka.

5. Aktywność ruchowa - w miarę możliwości krótki spacer. Zabawy ruchowe z rodzicem - „Ptaki do gniazd”, „Kolory wiosny”, taniec z chustą do dowolnej muzyki.

Proponuję gry planszowe, które dominowały w naszej grupie - „Warcaby”, „Bystre oczko”, „Memory”.

 

 

      „Wesołe zabawy z językiem” - ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy artykulacyjne, najlepiej  z wykorzystaniem lusterek:

1. Wysuwanie języka – język wąski i szeroki. Kierowanie języka w kąciki ust: w prawo i w lewo - przy szeroko otwartych ustach.

2. Unoszenie języka na górną wargę - język wąski i szeroki, usta szeroko otwarte. Ćwiczenia wykonujemy bez pomocy dolnej wargi.

3. Unoszenie języka za górne zęby i cofanie go do podniebienia miękkiego.

4. Dotykanie językiem poszczególnych zębów – po kolei górnych i dolnych.

5. Oblizywanie warg ruchem okrężnym przy szeroko otwartych ustach.

6. Robienie „rurki” z języka.

7. Mlaskanie czubkiem języka. Mlaskanie środkiem języka. Przyssanie języka do podniebienia przy szeroko otwartych ustach.

Życzę udanej zabawy z mamą lub tatą.

 

Rozkład materiału od 30.03.- 10.04.2020r

Temat: Wielkanoc

 

- aktywność dziecka: językowo-literacka

Bajeczka wielkanocna - wdrażanie dzieci do uważnego słuchania utworu i wypowiadania się na jego temat.

„Wielkanocny telefon”, „Symbole Wielkiej Nocy” – rozwijanie pamięci słuchowej, słuchu fonematycznego.

Zagubione kurczątko – rozwijanie umiejętności muzycznych i rytmicznych.

Wielkanoc u języczka - doskonalenie sprawności narządów artykulacyjnych i aparatu mowy.

„Wielkanocne zwyczaje” - poszerzanie słownika czynnego dzieci o nazwy związane ze świętami wielkanocnymi, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat.

„Kaszubskie nuty” – rozwijanie umiejętności uważnego słuchania utworu i rozumienia jego treści, wypowiadania się na zadany temat.

Legenda o białym baranku – doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstu i wypowiadania się na temat jego treść.

Wielkanocna piosenka – doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstu  i wypowiadania się na temat jego treści.

 „Co włożymy do koszyczka?” - kształcenie kompetencji językowych, zagadki.                               

 Wielkanocny stół - rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu, poszerzanie słownika czynnego dzieci o nazwy związane ze świętami wielkanocnymi, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat.                                                                                                                                         Bajka o pisankach - doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstu i wypowiadania się na temat jego treści.

 

- aktywność dzieci: matematyczna:

Przeliczanie sylab w zdaniach, zapisywanie ich liczby, przeliczanie bazi, rysowanie „po tyle samo”.

„Wielkanocne obliczenia” – zabawa matematyczna. 

 „Zastawianie wielkanocnego stołu” - kształcenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według wybranego kryterium, liczenia przedmiotów, odnajdywania i wymieniania różnic między przedmiotami. „Pisanki” - doskonalenie umiejętności  klasyfikowania przedmiotów według wybranego kryterium, liczenia przedmiotów, odnajdywania i wymieniania różnice między obrazkami. Rozwiązywanie sudoku obrazkowego, wycinanie jajek po śladzie.

 

- aktywność dziecka: przyrodnicza:

„Tyle samo, mniej, czy więcej wody” – zabawa badawcza.

 

- aktywność dziecka: plastyczno-techniczna:

Dorysowywanie brakujących części palmy i pisanki.

„Wielkanocna palma” – praca plastyczna.

„Koszyczek wielkanocny” – przestrzenna praca plastyczna.

Odnajdywanie fragmentów ilustracji i zakreślenie ich pętlą, pisanie wyrazów po śladzie.

Rysowanie po śladzie pisanek, naklejenie sztućców obok talerza.

„Nasze pisanki” – zabawa plastyczna wybrana techniką.

 

- aktywność dziecka: emocjonalna-społeczna:

„Przygotowania do świąt”

„Wielkanocna zabawa”

„Śmigus-dyngus”- rozwijanie umiejętności dramowych i teatralnych, wyrażania swoich myśli gestem.

„Zagubione kurczątko” – zabawa słuchowa.

 

- aktywność dziecka: ruchowo-zdrowotna:

Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych

„Głodne kurczątka” – zabawa ruchowa.

„Złodziej jajek” - doskonalenie umiejętności orientacji w budowie ciała.

Zabawy muzyczno-ruchowe przy piosence.

„Kto zbierze najwięcej pisanek do koszyczka” - zabawa ruchowa