59-700 Boleslawiec

ul. Jana Pawła II 50 d

Tel: (075) 612 13 01

 

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1 w Bolesławcu

godło

Listopad w grupie V

         Przez cały tydzień dzieci poznawały dzieje Polski i Polaków. Rozwijały poczucie tożsamości narodowej i dumy bycia Polakiem. Przedszkolaki poznały wydarzenia historyczne dotyczące odzyskania przez Polskę niepodległości. Starały się zrozumieć pojęcia: flaga, godło i hymn. Śpiewały hymn państwowy, przyjmując odpowiednią postawę podczas śpiewu. Samodzielnie wykonały godło Polski.

           Kolejny tydzień upłynął na zebraniu wiedzy o kulturze naszego miasta i jego związku z kulturą narodową. Dzieci poznały położenie Bolesława na mapie Polski. Znają zabytki i ciekawe miejsca w Boleslawcu. Potrafią opisać herb Bolesławca. Poznały nazwę naszej rzeki oraz ciekawostki rozsławiające nasze miasto w świecie. Dzieci nabyły poczucia przynależności do wspólnoty lokalnej. Wykonały pracę plastyczną pt. Moje miasteczko i nauczyły się wierszyka pt. "Małe miasteczko". 

<oprac. Brygida Wojtyra>